دستگیری یک نفر شکارچی قبل از شروع به شکار در منطقه پیشنهادی حفاظت شده کمر سرخ سرایان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات