اجرای برنامه های فرهنگی با حضور خانواده های پرسنل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

اجرای برنامه های فرهنگی با حضور خانواده های پرسنل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات