حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات