الزام دستگاه های اجرایی به ارائه برنامه های راهبردی مدیریت سبز/ معرفی ۵ دستگاه برتر استان در شاخص مدیریت سبز

الزام دستگاه های اجرایی به ارائه برنامه های راهبردی مدیریت سبز/ معرفی ۵ دستگاه برتر استان در شاخص مدیریت سبز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات