برگزاری برنامه آموزشی و نمایشگاه بازیافت در دبستان مبارز ۲ دزفول

برگزاری برنامه آموزشی و نمایشگاه بازیافت در دبستان مبارز ۲ دزفول

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات