نصب سطل های تفکیک پسماند در اداره حفاظت محیط زیست بهبهان

نصب سطل های تفکیک پسماند در اداره حفاظت محیط زیست بهبهان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات