بازدید میدانی مدیر کل بحران خوزستان از اداره پارک ملی دز و بررسی وضعیت طغیان رودخانه دز

بازدید میدانی مدیر کل بحران خوزستان از اداره پارک ملی دز و بررسی وضعیت طغیان رودخانه دز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات