متخلف محیط زیستی در کهگیلویه و بویراحمد به کاشت ۲۰ اصله درخت محکوم شد

متخلف محیط زیستی در کهگیلویه و بویراحمد به کاشت ۲۰ اصله درخت محکوم شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات