جلسه هم اندیشی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با تشکل های زیست محیطی و منابع طبیعی

جلسه هم اندیشی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با تشکل های زیست محیطی و منابع طبیعی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات