دستورالعمل نحوه واگذاری و بهره برداری از قرق های اختصاصی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه واگذاری و بهره برداری از قرق های اختصاصی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ابلاغ شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات