نمک پاشی واحد خدمات شهری شهرداری در سطح شهر عجب شیر

نمک پاشی واحد خدمات شهری شهرداری در سطح شهر عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات