گزارش تصویری از ادامه نصب سگمنت های محور L ۲۰۰ تقاطع غیر هم سطح شهید کجباف (چهارشیر)

گزارش تصویری از ادامه نصب سگمنت های محور L ۲۰۰ تقاطع غیر هم سطح شهید کجباف (چهارشیر)

با نظارت مستقیم و مستمر معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر اهواز نصب سگمنت های محور L ۲۰۰ تقاطع غیر هم سطح شهید کجباف (چهارشیر) ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات