تابلوهای شناسایی معابر در شهرک برق نصب شد

تابلوهای شناسایی معابر در شهرک برق نصب شد

مدیر منطقه چهار شهرداری اهواز از نصب تابلوهای شناسایی معابر در شهرک برق خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه چهار اهواز، آرش دُر گفت: یکی از وظایف شهرداری ها نصب تابلوی نامگذاری معابر است و عدم نامگذاری معابر باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شده است.

مدیر منطقه چهار افزود: با توجه به گسترش محدوده های شهر، روند شناسایی و نصب تابلوهای نامگذاری معابر به صورت مستمر ادامه دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع نامگذاری معابر پس از تعیین نام معابر، عملیات نصب تابلوهای شناسایی در سطح منطقه چهار در حال انجام است.

وی ادامه داد: عملیات نصب تابلوی معابر با هدف سهولت در شناسایی آدرس معابر، یکسان سازی و بهبود وضعیت شناسایی معابر و کوچه ها، دسترسی آسانتر شهروندان به آدرس دلخواه، معابری که نامگذاری شده بودند ولی فاقد تابلو و یا تابلوی آنها بر اثر گذشت زمان فرسوده شده بود انجام شد.

مدیر منطقه چهار توضیح داد: دیگر معابر سطح منطقه نیز که فاقد تابلو و یا نامگذاری نشده اند در برنامه کاری امور ارتباطات منطقه قرار گرفته است و انشاءالله طبق برنامه، نامگذاری می شوند و تابلوهای آنها نیز نصب خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات