تابلوهای ساختمان ها با کاربریهای مختلف براساس دستورالعمل جدید ساماندهی می شود

تابلوهای ساختمان ها با کاربریهای مختلف براساس دستورالعمل جدید ساماندهی می شود

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: براساس دستورالعمل تدوین شده ساماندهی تابلوهای سطح شهر از لحاظ ابعاد، اندازه، جنس ارتفاع، طول و همچنین نوع کاربری ساماندهی می شود.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ساماندهی ساختمان ها براساس دستوالعمل جدید تدوین شده خبر داد.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار داشت: یکی از مواردی که در سطح شهر باعث آشفتگی بصری شده تابلوهای ساختمان ها است.

مهندس شرمین شریفی بیان کرد: این سازمان در راستای رسالت کاری و ارتقاء سطح سیما و منظر سطح شهر بحث ساماندهی تابلوهای ساختمان ها در سطح شهر را در سال جاری در دستور کار خود قرار داد.

وی گفت: در راستای ساماندهی تابلوهای سطح شهر، جلسات متعددی با حضور کارشناسان برگزار و براساس ماده ۹۲ قانون شهرداریها دستورالعمل ساماندهی این تابلوها توسط این سازمان تدوین شد.

مهندس شریفی اعلام کرد: پس از تدوین در کارگروه سیما و منظر این سازمان، این دستورالعمل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رفع مشکلات جهت تصویب به شورای شهر ارسال گردید.

وی همچنین عنوان کرد: دستورالعمل ساماندهی تابلوهای ساختمان ها در سطح شهر در شورای شهر و در کمیسیون ماده ۵ مجوز اجرا را کسب نمود.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از آغاز اجرای طرح ساماندهی ساختمان ها براساس دستوالعمل جدید تدوین شده خبر داد و گفت: در این طرح تابلوهای ساختمان ها از لحاظ ابعاد، اندازه، جنس ارتفاع، طول و همچنین نوع کاربری ساماندهی می شود.

مهندس شریفی افزود: تمامی کسبه و مالکین ساختمان ها و مغازه ها که قصد نصب تابلو را دارند باید  ابتدا درخواست خود را از طریق شهرداری ارائه نماید و شهرداری منطقه هم جهت کسب پروانه نصب تابلو از این سازمان استعلام خواهند نمود.

وی گفت: این سازمان هم درخواست ارائه شده از سوی منطقه را براساس نوع کاربری و جهت تایید محتوا به اداره ارشاد اسلامی معرفی نموده و پس از تایید اداره ارشاد و اجرای مفاد دستورالعمل فوق الذکر براساس شرایط ساختمان درخواست کننده پروانه نصب تابلو صادر خواهد شد.

مهندس شریفی در خصوص دیگر تابلوهای نصب شده در وضع موجود هم گفت: در راستای ساماندهی تابلوهای اصناف که در حال حاضر در سطح شهر نصب شده است در قالب طرح موضعی این تابلوها هم ساماندهی می شوند.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج تاکید کرد: شهروندان و کسبه ای که قصد نصب تابلو را دارند باید حتما مجوز صدور نصب پروانه را از این سازمان اخذ کنند چرا که قطعا تابلوهای بدون پروانه نصب توسط واحد اجراییات شهرداری جمع آوری می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات