دومین نشست بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری...

دومین نشست بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری...

مقرر بود لایحه شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدماتِ سازمان آتش‌نشانی بررسی شود که با رای اعضاء شورا به تصویب رسید.

گفتنی است این خدمات شامل بهای خدمات کارشناسی کنترل ساختمان(صدور پایان‌کار)، صدور دستورالعمل ایمنی، حق‌الزحمه کارشناسی و تشخیص علل حریق، بهای خدمات ایمنی سالیانه، بهای خدمات کارشناسی تهیه شناسنامه و صدور دستورالعمل ایمنی(نارسایی‌ها و کمبودها) و .‌‌.. است.

جلسه علنی پارلمان محلی با دستور کار بررسی بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری قزوین ادامه پیدا کرد.

طی این نشست کدهای درآمدها و منابع تامین اعتبار بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شامل جدول منابع و مصارف بودجه پیشنهادی می‌شد.

همچنین ادامه بررسی کدهای درآمدی که شامل ردیف‌های "سایرمنابع" خواهد بود به جلسه بعد موکول شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات