حمایت از کسب و کار خانگی راهکاری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی جامعه

حمایت از کسب و کار خانگی راهکاری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی جامعه

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات