عدم افزایش تعرفه سالن های کشتی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری در سال جدید

عدم افزایش تعرفه سالن های کشتی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری در سال جدید

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات