برگزاری جلسه سازگاری با کم آبی در شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه داخلی سازگاری با کم آبی با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و دیگر مدیران و کارشناسان حوزه ستادی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۹۷ جلسه داخلی سازگاری با کم آبی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و دیگر مدیران و کارشناسان حوزه ستادی در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص دستورالعمل ارائه شده و همچنین گزارش تهیه شده در خصوص سازگاری با کم آبی استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی که نیازمند اصلاح بود مطرح گردید و همچنین نظرات اصلاحی اعمال شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات