رضایت مردم وخدمات رسانی منطبق بر صیانت از منابع آب باید سرلوحه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : مدیرعامل به همراه جمعی از مدیران وکارشناسان ضمن بازدید از امور منابع آب شهرستان روانسر از نزدیک با همکاران این اداره به بحث وگفتگو نشست.

درویشی با اشاره به اهمیت رضایت مردم از خدمات ارایه شده بحث های مختلف شرکت، اهتمام جدی برای رفع مشکلات ورسیدگی به درخواستها را در راس همه امور شرکت داری دانست وبرمجاهدت بی دریغ برای سامان دادن به طرحهای آبرسانی و خدماتی که می تواند از بحرانهای بعدی جلوگیری کند تاکید داشت.

مدیرعامل شرکت ضمن بازدید از تاسیسات سفید برگ شهرستان جوانرود، آبرسانی میان مدت به شهر جوانرود را جزو برنامه های جدی شرکت تلقی کرد وخاطرنشان ساخت گزینه های مختلفی برای تامین آب شهر جوانرود در نظر گرفته شده است که می تواند متناسب با جمعیت وشرایط شهر جوانرود آب شرب ساکنان را تامین نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات