نمی توان تمام چاه های کشاورزی خواف را به صنعت و معدن اختصاص داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی در جلسه بررسی وضعیت چاه های سلامی خواف گفت: برای اجرای طرح معدن سنگان خواف بایستی تمام جوانب را در نظر گرفت و با رضایت مردم منطقه و کشاورزان اقدام به عملیاتی کردن طرح کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نشست صمیمانه ای که با جمعی از نمایندگان کشاورزان منطقه سلامی خواف داشت با اشاره به اینکه فعالیت معدن سنگان خواف تصویب دولت و مجلس است گفت: پیشنهاد ما این است که طرح جامع کشاورزی، صنعتی- معدنی منطقه با هماهنگی نمایندگان کشاورزان پایه ریزی شود چرا که در خواف نمی توان کشاورزی را از بین برد. تبعات و پیامدهای منفی حذف کشاورزی منطقه جبران ناپذیر است؛ منطقه دیگر جای زندگی نخواهد بود؛ نباید خواف را به کویر لم یزرع تبدیل کنیم و تمام سهم آب کشاورزی را به صنعت و معدن اختصاص دهیم.

محمد علایی گفت: کشاورزی منطقه با روش های نوین کشت مانند کشت گلخانه ای، آبیاری تحت فشار و قطره ای باید حفظ شود و با افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب، سهم مازاد را به صنعت اختصاص داد.

علایی افزود: پیشنهاد ما این است نیروهای بومی در معادن به کارگرفته شوند تا از این ظرفیت معادن نیز به نحو مطلوب استفاده شود؛ همچنین در منطقه توزیع امکانات و زیر ساخت ها عادلانه باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه طبق قانون تا سال ۱۴۰۵ باید از سهم مصرف ۹۲ درصدی کشاورزی کاست و به سهم ۲ درصدی صنعت و خدمات اضافه کرد گفت: در حال حاضر در دنیا میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ۷۰ درصد، شرب ۱۰ درصد و صنعت و خدمات ۲۰ درصد است در حالیکه در ایران به ترتیب ۹۲ درصد، ۶ درصد و ۲ درصد است.

در این جلسه نمایندگان کشاورزان به بیان دغدغه های خود پرداختند و مقرر شد در منطقه سلامی با حضور تعداد بیشتری از کشاورزان جلسه تفصیلی برگزار شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات