برگزاری جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

برگزاری جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری این شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری این شرکت در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه پیرامون نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعت در سطح استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد نصب کنتور بر روی چاه ها در شهرهای شمالی استان سرعت پیدا کند. همچنین در خصوص چگونگی اعمال ضریب تعدیل بر روی پروانه چاه های کشاورزی نیز ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات