تاکید بر حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی شهرستان فهرج

تاکید بر حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی شهرستان فهرج

در جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب فهرج، بخشدار مرکزی و مدیر آبفار این شهرستان که در محل بخشداری مرکزی برگزاری گردید بر حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷ جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب فهرج، بخشدار مرکزی و مدیر آبفار این شهرستان در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید. در ابتدا امیر مصطفایی مدیر امور منابع آب فهرج خلاصه ای از عملکرد یک ماهه این امور را ارائه نمود. پس از آن در مورد نحوه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز حریم آب شرب روستایی صحبت و تصمیم گیری شد. در پایان مقرر گردید تعامل بیشتری بین بخشداری و اداره آبفار و امور منابع آب شهرستان فهرج جهت حفظ و حراست از منابع آب زیر زمینی انجام پذیرد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات