انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان

انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان

با حکم مدیرعامل، اعضای کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری، مدیریت سبز و کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، بر اساس حکم های صادره با هدف ساماندهی اماکن و فضاهای اداری در ساختمان های شرکت، نوراله شکیبایی (رئیس)، حسن عبیات (دبیر)، مهران صالحی پور، کوهزاد شافعی زاده، علیرضا حاتمی و اکبر هواشمی به عضویت در کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری منصوب شدند.
اعضای کارگروه مدیریت سبز شرکت را نیز نوراله شکیبایی (رئیس)، حدیث ابدالی لرکی (دبیر)، عبدالکریم آقاجری، شهرام جلالی، حسن عبیات و سارا اطمینانی با هدف اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست تشکیل می دهند.
همچنین محمود دشت بزرگ در حکمی دیگر، عبدالرسول زرگر (رییس کارگروه سلامت اداری)، مهرداد سروش (نایب رییس و دبیر)، مسعود قنواتی، کیوان خورسند، مهدی ابو علی گله داری، مهدی باسطی نیا (رییس کارگروه پولشویی)، مهرداد بلادی موسوی، موسی احمدی راد (دبیر شورای فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی)، بیژن بابادی، منصور پورعابدی، جلیل وکیلیان، علی امینی، منصور کرمی، رستم شمس، اشکان نظام پور، قائم آقایی و تورج فتاحی (رییس کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع) را به عضویت در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب کرد.
هدف از تشکیل کارگروه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ساماندهی و اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی شرکت توانیر است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات