باحضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و به میزبانی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی برگزار شد:

نشست منطقه ای کمیته توزیع شورای پایایی شبکه برق کشور با حضور دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و اعضاء این کمیته در منطقه شمالغرب کشور برگزار شد.
در این نشست که روز شنبه ۲۷ بهمن ماه به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ترتیب یافت ، مدیران عامل ، معاونین و مدیران ذیربط شرکت های توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، زنجان ، و تبریز پیرامون کاربردی سازی و افزایش امکانات نرم افزارها ، بررسی سیاستهای ابلاغی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ، ارتقاء و بهبود شیوه های پاسخگویی به مشترکین و اهداف و وظایف شورای پایایی و نیز تکالیف اختصاصی این شورا و... بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدای این جلسه آقای مهندس فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ، ضمن ابراز خشنودی از برگزاری نشست تخصصی منطقه ای ، برخی چالشها، ضرورتها و الزامات درحوزه شرکتهای توزیع را جهت اثربخشی موثر اقدامات شورای پایایی بیان داشت .
وی همچنین ضرورت یکپارچه سازی و متمرکز نمودن برنامه های بخش توزیع با شرکتهای برق منطقه ای را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه این جلسه دکتر صادقی مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر ضمن بیان سیر تاریخی توسعه و استقرار مرکز فوریت برق ، مراحل کاربردی سازی و افزایش امکانات نرم افزارها و تکمیل ضریب نفوذ در برنامه های پایایی شبکه های توزیع را بیان داشته و تلاش صنعت برق کشور در حرکت بسوی علمی تر نمودن و توسعه نرم افزاری آن را تشریح نمودند.
در ادامه این جلسه هریک از اعضای کمیته توزیع شورای پایایی شبکه برق کشورنکته نظرات خود را بیان داشتند.
آقای دکترمحمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و رئیس کمیته مذکور نیز طی سخنانی ضمن بیان اهداف ، تکالیف و وظایف شورای پایایی شبکه های برق، هدف از تشکیل این شورا را برای حاضرین به تفصیل تشریح نمود.
آقای دکترحقی فام ساماندهی نظام های برنامه ریزی و توسعه شبکه های توزیع برق را از جمله وظایف اصلی این کمیته قلمداد نمود.
وی تعیین وضعیت شرکتهای توزیع از نظر پایایی بویژه در بحث استخراج شاخص های پایایی وتحلیل آنها و نیز تعیین نقاط ضعف و قوت از منظر پایایی و نیز تدوین نقشه راه پایایی با اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت عملیاتی و اقتصادی و تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با در نظر گرفتن مباحث اقتصادی را از مهمترین تکالیف این شورا ذکر کرد.
حقی فام دربخش دیگرسخنان خود لزوم دقت دربرنامه ریزی ها و اقدامات برنامه های گذر از پیک بار سال۹۸ با واکاوی تجربیات پیک بار سال ۹۷ را مورد تاکید قرارداد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه سخنان خودضمن بیان برخی تجربیات موفق و ناموفق شرکتهای توزیع برق کشور، شیوه ها و عملکرد موفق شرکتهای برق کشورهای پیشرفته ازجمله کره جنوبی و کانادا با دو آب و هوای متفاوت درموضوع پایایی شبکه های توزیع برق را برای حاضرین تشریح نمود.
دراین نشست همچنین معاونین بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق منطقه شمالغرب کشور ، گزارش اقدامات انجام یافته و برنامه های دردست اجرای شرکتهای متبوع خود در بخش پایایی شبکه های توزیع را بصورت پاور پوینت تشریح نموده و در پایان نقاط قوت و قابل بهبود عملکرد هر یک از شرکت ها مورد بحث و بررسی قرارگرفت ./ لینک اصل خبر در سایت شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    منبع خبر

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات