انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان

انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان

با حکم مدیرعامل، اعضای کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری، مدیریت سبز و کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، بر اساس حکم های صادره با هدف ساماندهی اماکن و فضاهای اداری در ساختمان های شرکت، نوراله شکیبایی (رئیس)، حسن عبیات (دبیر)، مهران صالحی پور، کوهزاد شافعی زاده، علیرضا حاتمی و اکبر هواشمی به عضویت در کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری منصوب شدند.
اعضای کارگروه مدیریت سبز شرکت را نیز نوراله شکیبایی (رئیس)، حدیث ابدالی لرکی (دبیر)، عبدالکریم آقاجری، شهرام جلالی، حسن عبیات و سارا اطمینانی با هدف اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست تشکیل می دهند.
همچنین محمود دشت بزرگ در حکمی دیگر، عبدالرسول زرگر (رییس کارگروه سلامت اداری)، مهرداد سروش (نایب رییس و دبیر)، مسعود قنواتی، کیوان خورسند، مهدی ابو علی گله داری، مهدی باسطی نیا (رییس کارگروه پولشویی)، مهرداد بلادی موسوی، موسی احمدی راد (دبیر شورای فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی)، بیژن بابادی، منصور پورعابدی، جلیل وکیلیان، علی امینی، منصور کرمی، رستم شمس، اشکان نظام پور، قائم آقایی و تورج فتاحی (رییس کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع) را به عضویت در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب کرد.
هدف از تشکیل کارگروه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ساماندهی و اجرای برنامه های جامع اصلاح نظام اداری در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی شرکت توانیر است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات