بازدید دوره ای مدیر امور مشترکین سازمان از نحوه عملکرد بخش گاز دفاتر نمایندگی

مهندس توکلی مدیر امور مشترکین سازمان در بازدید دوره ای خود از نحوه عملکرد بخش گاز دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های میبد و اردکان، در نشست های مشترکی با حضور ناظران و مجریان، مواردی چون فرآیندهای ورود نقشه، نحوه نظارت، فرم ها و مدارک ضمیمه نقشه و ... را بررسی کرد .

در این بازدید، مهندس اکبرزاده کارشناس واحد گاز امور مشترکین سازمان نیز ضمن بررسی سیستم نرم افزاری و بایگانی قسمت گاز دفاتر نمایندگی یاد شده توضیحات وتذکرات لازم را ارائه کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات