معماری بافت تاریخی به عنوان یک جریان فرهنگی هویت یابد

معماری بافت تاریخی به عنوان یک جریان فرهنگی هویت یابد

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به هویت بخشی به روند معماری بافت تاریخی به عنوان یک جریان متداوم فرهنگی گفت:دغدغه ما در نظام مهندسی این است که چگونه می توانیم تفکر حاکم بر بافت ارزشمند و ثبتی را در توسعه شهر جدید حفظ و توسعه دهیم.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر مهدی سالاری در مراسم اختتامیه نخستین کارگاه بین المللی معماری خشتی شهر میراث جهانی یزد اظهار کرد:شهر یزد دربرگیرنده مجموعه متنوع و زیادی از آثار ارزشمندی است که بر پایه بکارگیری خشت و مصالح خاکی تکامل یافته و به حیاط خود ادامه می دهد درحالیکه تداوم حیات مستمر و توسعه صنعت ساختمان سازی مبتنی بر غلبه تکنولوژی ،استفاده از انواع تولیدات،مصنوعات صنعتی و ساخت و سازهای جدید است .

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اهمیت معیارهای ثبت جهانی و حقوق مردم خاطر نشان کرد:جهت حل این مشکل نیاز به فرم برداری، توده گذاری و فضاسازی های هم پیوند منسجم و هماهنگ با بافت زمینه و استحکام بخشی و کلاف بندی ویژه داریم.

وی افزود: وظیفه خود می دانیم در نظام مهندسی که یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی با شبکه گسترده ای از مهندسین فرهیخته و توانمند است در این حرکت ارزشمند نقش آفرینی کنیم.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد افزود:اگر مباحث در سطح خواص بماند و به سایرعناصر و عوامل موثر در ساخت و ساز منتقل نگردد هیچ ضمانتی برای جلوگیری از گسست فرهنگی معماری و شهرسازی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در نظام مهندسی سالانه بیش ازده هزار طرح و نقشه تهیه نظارت و اجرا می شود گفت: ۲۲ جلد مقررات ملی ساختمان که ملاک عمل ماست استفاده از مصالح خشت و گلی را مورد تایید قرار نمی دهد.

دکتر سالاری با اشاره به آموزش طراحان،ناظران ،سازندگان و تامین کنندگان مصالح ضوابط و حقوق مردم رامهم برشمرد و افزود:مقررات ملی ساختمان برای بناهای خشتی یزد باید به صورت ویژه و خاص تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد:موضوع رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله از الزامات ساختمان سازی می باشد و ما به نمایندگی از مردم جهان که ماموریت حفظ میراث جهانی شهر یزد را به عهده دارد باید به سرعت برای چالشهای پیش رو راه حلهای قانونی که مورد توجه مردم نیز باشد پیدا کنیم.

دکتر سالاری با اشاره به ضرورت تدوین آیین نامه بناهای خشتی تاکید کرد:سازمانهای بین المللی ذیربط دولت جمهوری اسلامی و مسولین استان باید سهم مناسب تری از اعتبار استان را به این امر اختصاص دهند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات