در ادامه اجرای طرح بانوی سبز ،تقویت بنیه آموزشی-زیست محیطی بانوان شاغل در مهدکودک های مشهد آغاز شد

در ادامه اجرای طرح بانوی سبز ،تقویت بنیه آموزشی-زیست محیطی بانوان شاغل در مهدکودک های مشهد آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات