برای نخستین بار درکشور درمشهد کلید خورد : بکارگیری تجارب عملی ۴ استان برای استقلال راهبری ایستگاه های سنجش کیفی هوا

برای نخستین بار درکشور درمشهد کلید خورد : بکارگیری تجارب عملی ۴ استان برای استقلال راهبری ایستگاه های سنجش کیفی هوا

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات