برگزاری دوره آموزشی سمندر لرستانی و لاک پشت فراتی در اندیمشک

برگزاری دوره آموزشی سمندر لرستانی و لاک پشت فراتی در اندیمشک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات