بازدید اعضای کانون خبرنگاران شهرستان فومن از مرکز آموزشی و پرنده نگری پناهگاه حیات وحش سلکه

بازدید اعضای کانون خبرنگاران شهرستان فومن از مرکز آموزشی و پرنده نگری پناهگاه حیات وحش سلکه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات