برگزاری جلسه آموزش مدیریت پسماند  برای بهورزان شهرستان شفت

برگزاری جلسه آموزش مدیریت پسماند برای بهورزان شهرستان شفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات