گشت‌های نظارتی با متخلفین حمل غیرقانونی زباله برخورد می‌کنند

گشت‌های نظارتی با متخلفین حمل غیرقانونی زباله برخورد می‌کنند

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: گشت‌های نظارتی با متخلفین حمل غیرقانونی زباله برخورد می‌کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ اظهار کرد: سازمان پسماند فاقد خودروهای استیجاری است و تمامی خودروهای در حال فعالیت به‌صورت مستقیم با  سازمان شهرداری به شکل قراردادی همکاری می‌کنند.

وی به وضعیت کاری کارکنان خودروهای پسماند در سطح شهر نیز اشاره کرد و ادامه داد: افرادی که با دارا بودن خودروی شخصی در بخش جمع‌آوری پسماند با سازمان همکاری دارند در صورت درخواست مرخصی باید یک فرد دیگر را جایگزین خود کنند.

یوسفی افزود: با توجه به نبود اعتبارات کافی امکان افزایش نیروی جایگزین و خودروی جایگزین در بخش جمع‌آوری پسماند از سطح شهر وجود ندارد به همین دلیل در نوسازی خودروهای موجود نیز همچنان دچار مشکل هستیم.

وی عنوان کرد: باید نگاه متفاوتی در حوزه پسماند صورت گیرد ایجاد و راه‌اندازی ماشین‌های مکانیزه در جایگزینی وانت‌بارها، به حد زیادی در این زمینه اثر گذار خواهد بود و ایده خوبی در حوزه جمع‌آوری پسماند است که نیازمند بودجه و اعتبار کافی است.

یوسفی تصریح کرد: اگر بخواهیم ارومیه را به‌عنوان شهر مدرن معرفی کنیم باید بسترهای مناسب نیز درزمینه‌های مختلف و بحث زباله صورت گیرد و در جمع‌آوری زباله از دستگاه‌های مکانیزه استفاده شود.

وی در ادامه به ایجاد خودروهای ویژه گشت جهت نظارت در سطح شهر اشاره و تشریح کرد: ریختن زباله تحت هر شرایطی در سطح شهر جرم محسوب می‌شود به همین جهت مقررشده که ازاین‌پس گشت‌های نظارتی سازمان پسماند در سطح شهر نظارت می‌کنند و به‌عنوان ضابطین ویژه در صورت مشاهده هرگونه ریختن زباله در سطح شهر و خارج از شهر و حمل نخاله‌های  ساختمانی به‌صورت غیرقانونی با افراد متخلف برخورد می‌شود.

یوسفی به توقیف فعالیت خودروهای متخلف به هنگام حمل نخاله و ریختن زباله در سطح شهر اشاره و ادامه داد: سازمان پسماند، دادیار ویژه در دادگستری دارد و به‌صورت ویژه به جرائم پسماند رسیدگی می‌شود و این عمل جزو دغدغه‌های اصلی سازمان پسماند است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات