مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ روابط  عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، تیم والیبال سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه ۲ بر ۰ در مقابل تیم منطقه ۲ شهرداری ارومیه به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه دست یافت.

تیم والیبال سازمان عمران شهرداری ارومیه با نتیجه ۲ بر ۰ در مقابل تیم امور مالی به پیروزی رسید و به مرحله  نیمه نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه دست یافت.

تیم  والیبال سازمان آرامستان ها با نتیجه ۲ بر ۰ در مقابل تیم  حوزه شهردار ارومیه به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه راه یافت.

تیم والیبال سازمان میادین شهرداری ارومیه با نتیجه ۲ بر۰ در مقابل تیم  سازمان سیما منظر شهرداری ارومیه به پیروزی رسیدو به مرحله نیمه نهایی  مسابقات والیبال کارکنان شهرداری ارومیه دست یافت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات