انتشار بخشی از آثار تاریخی و سرمایه گذاری شهرخوی در نشریه صنعت و توریسم کشور

انتشار بخشی از آثار تاریخی و سرمایه گذاری شهرخوی در نشریه صنعت و توریسم کشور

انتشار بخشی از آثار تاریخی و سرمایه گذاری شهرخوی در نشریه صنعت و توریسم کشور
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات