دائمی شدن بازارچه های محصولات خانگی در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار دارد

دائمی شدن بازارچه های محصولات خانگی در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار دارد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات