اقدام سریع و بازدارنده واحد...

اقدام سریع و بازدارنده واحد...

شهر و امنیت ساخت و ساز، دو هم زاد و ساخته اجتماع هستند و هدف از اجرای اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز، تلاش برای ارتقای ضریب ایمنی و امنیت زندگی شهروندان، رعایت اصول شهرسازی و قواعد فنی و مهندسی است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت، اجرائیات را ویترین شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: کارکرد واحد اجرائیات درجامعه هدف، همواره برای شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: یکی از وظایف مهم شهرداری در بحث مدیریت شهری، مربوط به اجرائیات و تخلفات شهری است.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد از عزم جدی مدیریت شهری در برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف ساختمانی در هر طبقه و ارتفاعی از سطح زمین گفت و اظهار کرد: پلمپ یک واحد تجاری واقع در خیابان ایثارگران، نمونه ای از ساخت و ساز غیر مجاز است که شهرداری از تمام امکانات در اختیار خود در راستای رفع این معضل ساخت و ساز غیر مجاز استفاده می کند.

وی تاکید کرد: مالکان و پیمانکاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول ننمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات