تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود)...

تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) در قالب تسهیلات ماده ۵۶ با حضور معاون طرح و توسعه و معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۷ جلسه ای به ریاست مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان با موضوع تامین مالی طرح آبرسانی به از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) برگزار گردید.

در این جلسه که مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و کارشناسان این معاونت نیز حضور داشتند در خصوص اقدامات باقیمانده فرآیند اخذ تسهیلات ماده ۵۶ برای اتمام طرح آبرسانی به کرمان از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات