برگزاری جلسه ای پیرامون آبگیری اولیه سد شهیدان امیرتیموری...

جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، نمایندگان مجری طرح، مشاور و پیمانکار پیرامون موضوعات مربوط به کارگاه سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، نمایندگان مجری طرح، مشاور و پیمانکار پیرامون موضوعات مربوط به کارگاه سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) در دفتر معاونت طرح و توسعه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی روند عملیات اجرایی مقرر گردید تا در بهمن ماه ۹۸ آبگیری شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات