ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و جمعی از کارشناسان شرکت در همایش و نشست تالاب هشیلان که توسط اداره کل حفاظت ومحیط زیست استان کرمانشاه برگزار شد حضور یافتند.

دراین نشست که با عنوان سلسله نشست های گفتگوی تالاب هشیلان و با شعار ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم برگزارشد جمع کثیری از مدیران ارشد و کارشناسان سازمانها و ارگانهای مختلف استان، سازمانهای مردم نهاد و علاقه مندان محیط زیست، دانشگاهیان و افراد محلی و معتمدین حضور داشتند ومباحثی برای مشارکت در حفاظت از تالاب هشیلان توسط محققان و اندیشمندان حوزه آب ومحیط زیست ارایه گردید.

دراین نشست معاون حفاظت و بهره برداری و رئیس گروه تحقیقات کاربردی به بیان نظرات خود در خصوص شیوه های حفاظتی تالاب هشیلان و مباحث کارست و هیدروژئولوژی محلی پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات