مهندس متولی زاده در جمع مدیرعامل شرکت های توزیع برق؛ ...

به گزارش باشگاه خبری توانیر مهندس محمد حسن متولی زاده در گردهمایی مدیران عامل شرکت های توزیع در خصوص پیک تابستان ۹۸ به تعیین سقف پیک برای هر یک از شرکت های توزیع برق اشاره کرد که این شرکت ها با برنامه ریزی لازم،  ضمن مدیریت سهمیه تعیین شده، تمهیدات لازم را در جهت مدیریت شرایط پیک شرکت متبوع خود به کار ببندند.
مدیرعامل توانیر تلاش شرکت های توزیع در مدیریت سمت تقاضا و مشارکت صنایع خود تامین و سایر راه های جبران کمبود تولید را مورد اشاره قرارداد که صرفه جویی در احداث نیروگاه های جدید همچنین صرفه جویی در پرداخت مبالغ کلان بابت خرید سالانه برق این نیروگاه ها را به همراه داشته و از سوی دیگرکاهش ۴ درصد از تلفات شبکه برق کشور که از سال ۹۲ تاکنون حاصل شد، را با صرفه جویی در احداث ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و ۸ هزار میلیارد متر مکعب سوخت همراه بوده است و استمرار آن به عنوان یک استراتژی در وزارت نیرو پیگیری می شود.
مهندس متولی زاده در ادامه با تاکید بر اهمیت رویت پذیری و اتوماسیون در بودجه سال ۹۸، نصب کنتورهای هوشمند را حایز اهمیت دانست و ساتکاب را به عنوان شرکت پشتیبان و تامین کننده تجهیزات کلیدی مورد نیاز معرفی کرد.

خبرنگار: قدرت اله علیزاده

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات