چهارمین نشست‌ تخصصی طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات در شبکه‌ه...

چهارمین نشست‌ تخصصی طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات در شبکه‌ه...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در ابتدای این نشست مهندس صفری مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق، ضمن خوشامدگویی به حاضران به بیان کلیات طرح "مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع نیروی برق" و چگونگی مواجهه استراتژیک با تلفات انرژی الکتریکی مخصوصا در حوزه هوشمندسازی و ریزشبکه‌ها پرداختند و مهندس اسماعیلی به‌عنوان متخصص موضوعی به تشریح محورهای اصلی این نشست تخصصی شامل:
 • بررسی تاثیر منابع انرژی پراکنده بر تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع
  • ضرورت بررسی تلفات انرژی الکتریکی شبکه در جایابی منابع تولید پراکنده
  • میزان اهمیت بررسی تلفات انرژی الکتریکی شبکه در پذیرش تقاضای احداث منابع تولید پراکنده
 • بررسی تاثیر هوشمندسازی بر تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع
  • در راستای کاهش تلفات فنی
  • در راستای کاهش تلفات غیرفنی
 • بررسی تاثیر ریز شبکه‌ها بر تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع
  • میزان اهمیت بررسی تلفات انرژی الکتریکی شبکه در طراحی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها
 • تغییر رویکرد مواجهه با موضوع تلفات انرژی الکتریکی در افق ایران ۱۴۱۴
  • با توجه به مدرن شدن ساختار شبکه‌ و تجهیزات آن با توجه به توسعه سازمانی نهادهای فعال در صنعت توزیع برق پرداختند.
جلسه با مباحثه میان حاضران و نمایندگان شرکت‌ها و بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات تکمیلی در خصوص موضوع تداوم یافت. همچنین محورهایی نظیر مولفه‌های شبکه‌های هوشمند، شبکه‌های فعال و زیرشبکه‌ها، ذی‌نفعان شبکه‌های آینده، عوامل موثر بر تلفات در شبکه‌های توزیع، تاثیر هوشمندسازی طرح فهام بر کاهش تلفات – رویکرد عملیاتی (شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد)، تاثیر مکانیزم‌های شبکه هوشمند در کاهش تلفات ، تعیین بهینه مکان نصب منابع تولید پراکنده در بخشی از سیستم توزیع شهر همدان (شرکت توزیع نیروی برق استان همدان)، رویکرد مواجهه با موضوع تلفات انرژی الکتریکی در افق ۱۴۰۴ ، توجه به مدرن شدن ساختار شبکه و تجهیزات آن، توجه به توسعه سازمانی نهادهای فعال در صنعت برق، تعویض کابل پروتودور به کواکسیال – کابل‌های تک رشته شیلدار با هدای مسی (شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان) مورد بحث و تبادل‌نظر واقع شد.

مدیریت تخصصی پانل با حضور خبرگانی از اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعتی متشکل از دکتر پرویز رمضان‍پور، دکتر علیرضا شیخی فینی، مهندس محمدرضا صفری انجام شد.

بحث پیرامون موضوعات اشاره شده ادامه یافت و دکتر رمضان‌پور رئیس پژوهشکده توزیع برق پژوهشگاه نیرو به اعلام نظرات خود و ارائه مباحث تکمیلی و جمع‌بندی موضوعات پرداختند.

با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست، مقرر شد آن‌دسته از شرکت‌های توزیع نیروی برق که متقاضی همکاری با این طرح هستند، تقاضای خود را اعلام نمایند تا جهت پیاده‌سازی نتایج هریک از پروژه‌های طرح در آن شرکت‌ها اقدام گردد.
در انتهای نشست بیانیه پایانی با توجه به مباحث متخصص موضوعی و نظرات حاضران تدوین گردید که متعاقبا به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

  منبع خبر

  پژوهشگاه نیرو

  پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

   نظرات