مشارکت مردمی ضامن اجرای طرحهای پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای لرستان

مشارکت مردمی ضامن اجرای طرحهای پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای لرستان

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان ، در جلسه کمیته پژوهش و تحقیقات که با حضور اساتید دانشگاه و معاونین شرکت برگزارشد با بیان این مطلب اظهار داشت : آب محور توسعه است و امور پژوهشی شرکت با مشارکت اجتماعی باید به سمت رفع چاشهای بخش آب استان قدم بردارد . به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان ، رضا میرزایی افزود : مشارکت های مردمی در طرح های شرکت ضعیف است و این مهم می طلبد آسیب شناسی جدی در این خصوص به عمل آید که گروه پژوهش با کمک گیری از تمامی ظرفیت ها می تواند نسبت به موضوع اقدام و ارائه راهکار دهد . مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان گفت : با توجه به اعتبارات ناکافی شرکت و اولویت هشت گانه پژوهشی سال ۹۷ قول مساعد ، جهت تامین اعتبار کلیه اولویت پژوهشی را دادند . میرزایی عنوان کرد : در راستای پیشرفت امر پژوهش درصدد تنظیم و تجدید تفاهم ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات