ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم

ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و جمعی از کارشناسان شرکت در همایش و نشست تالاب هشیلان که توسط اداره کل حفاظت ومحیط زیست استان کرمانشاه برگزار شد حضور یافتند. دراین نشست که با عنوان سلسله نشست های گفتگوی تالاب هشیلان و با شعار ما در مقابل تغییرات اقلیمی ناتوان نیستیم برگزارشد جمع کثیری از مدیران ارشد و کارشناسان سازمانها و ارگانهای مختلف استان، سازمانهای مردم نهاد و علاقه مندان محیط زیست، دانشگاهیان و افراد محلی و معتمدین حضور داشتند ومباحثی برای مشارکت در حفاظت از تالاب هشیلان توسط محققان و اندیشمندان حوزه آب ومحیط زیست ارایه گردید. دراین نشست معاون حفاظت و بهره برداری و رئیس گروه تحقیقات کاربردی به بیان نظرات خود در خصوص شیوه های حفاظتی تالاب هشیلان و مباحث کارست و هیدروژئولوژی محلی پرداختند.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات