موفقیت ورزشکاران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در رقابت های ورزشی

یادآور می شود؛ تریل رانینگ یا دویدن در محیط های پرچالش طبیعی، از جمله ورزشهای نوینی است که اجرای آن، نیاز به توان و استقامت بالای بدنی دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات