انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل فنی و حرفه ای و شرکت توزیع برق سمنان

انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل فنی و حرفه ای و شرکت توزیع برق سمنان

انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل فنی و حرفه ای و شرکت توزیع برق سمنان

تفاهم نامه همکاری و ارتقای مهارت های حرفه ای، بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان منعقد و مبادله شد.

سرپرست دفترمنابع انسانی شرکت توزیع برق استان گفت: آموزش عوامل پیمانکاری این شرکت مطابق با سرفصل های آموزش مهارت، مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان موضوع تفاهم نامه می باشد.

بامداد یغمائی افزود: برگزاری و نظارت براجرای آموزش و سازماندهی آزمون های پایان دوره ، حسب نیاز سنجی صورت گرفته از سوی شرکت توزیع برق و مطابق قوانین و مقررات حاکم بر آموزش ، سنجش و ارزشیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای در صورت تشکیل دوره مطابق استانداردهای مصوب، از جمله تعهدات فنی و حرفه ای استان در این تفاهم نامه به شمار می رود.

وی اضافه کرد: اطلاع رسانی، تبلیغات، نیازسنجی و تکمیل گروه های آموزش پذیر جهت معرفی به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و شناسایی افراد متخصص دارای توانایی ارائه آموزش براساس استانداردهای موجود و معرفی آنان به سازمان فنی و حرفه ای ، در تعهد شرکت توزیع برق استان می باشد.

یغمائی تصریح کرد: برگزاری جلسات منظّم و مشترک هم اندیشی با حضور نمایندگان طرفین این دو دستگاه ، مشارکت در تدوین استانداردهای آموزشی حوزه های تخصصی مورد نیاز توزیع برق و همکاری در برگزاری سمینارهای آموزشی، از جمله تعهدات مشترک فی مابین محسوب می شوند.

گفتنی است: این تفاهم نامه فی مابین " فاطمه منصوری" مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و " سید محمد موسوی زاده" رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان منعقد شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات