ثبت نام دوره آموزشی اندرکنش لرزه ای خاک سازه در تحلیل و طراحی سازه ها

ثبت نام دوره آموزشی اندرکنش لرزه ای خاک سازه در تحلیل و طراحی سازه ها

ثبت نام دوره آموزی "اندرکنش لرزه ای خاک سازه در تحلیل و طراحی سازه ها"

(به همراه آموزش لحاظ اندرکنش  خاک سازه در sap۲۰۰۰  و etabs۲۰۱۶ )

پنجشنبه : ۹-۱۲-۹۷

ساعت ۸ الی ۱۸

مدرسان : دکتر محمد ایمان خداکرمی (عضو هیات علمی دانشگاه سمنان) و مهندس امیرحسین کیانی (کارشناس ارشد مهندسی زلزله )

دانلود فایل راهنما و نحوه ثبت نام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات