پیش نویس ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و نظر خواهی از مهندسان

پیش نویس ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و نظر خواهی از مهندسان

مطالعه پیش نویس ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در سایت www.nbri.ir و ارسال نظرات و پیشنهادات مهندسان تا تاریخ ۲۹-۱۲-۹۷ به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات