همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با امتیاز ارتقا پایه

همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با امتیاز ارتقا پایه

پنجمین دوره  همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه

۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۹۷ مشهد مقدس

با امکان حضور مجازی در همایش

و امتیاز ارتقا پایه برای کلیه رشته های مهندسی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام مراجعه به سایت : www.mhud.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات