اولین دوره آموزش برقکاران تجربی برگزار شد

اولین دوره آموزش برقکاران تجربی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در افتتاحیه اولین دوره این آموزش ها که روز پنج شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ در محل ساختمان آموزش سازمان برگزار شد، مهندس رفیعی عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در رشته برق، در سخنانی ضمن خوشامد گویی به برقکاران شرکت کننده در این دوره، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت ساختمان به ویژه در بخش تاسیسات برقی که با ایمنی ، سلامت و آسایش شهروندان سرو کار دارد، آموزش برقکاران مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان را فرصتی برای ارتقای دانش و رونق بیشتر فعالیت حرفه ای برقکاران برشمرد.مهندس رفیعی تاکید کرد اسامی برقکاران آموزش دیده در این دوره که با همکاری تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود، در وب سایت سازمان درج خواهد شد تا سازندگان و مجریان ساختمان بتوانند از میان این برقکاران، همکاران خود را انتخاب کنند.
در ادامه مهندس حجرگشت مدرس دارای پروانه آموزش از سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، به تشریح مبانی اجرای تاسیسات برقی مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان پرداختند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات